آرشیواخبار آزمایشگاهی

عقد قرارداد با مراکز فاقد آزمایشگاه

به پیوست دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص عقد قرارداد با مراکز درمانی فاقد آزمایشگاه غیر قانونی بوده و مغایر با ماده ی ۷ آئین نامه تاسیس می باشد. جهت دریافت فایل دستورالعمل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اعلام اسامی کیت های غیر قانونی

به پیوست دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام اسامی کیت های غیر قانونی و بدون مجوز جهت اطلاع کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ارائه می گردد . جهت دریافت دستورالعمل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

انجام آزمایشات ژنتیک توسط آزمایشگاهها

جهت دریافت نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص انجام آزمایشات ژنتیک توسط آزمایشگاهها به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بخشنامه سیتوپاتولوژی

جهت دریافت بخشنامه مربوط به استقرار نظام ارجاع در سیتوپاتولوژی به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

متناسب بودن تعداد مسئول فنی آزمایشگاه به تعداد پذیرش

جهت دریافت فایل دستورالعمل متناسب بودن تعداد مسئول فنی آزمایشگاه به تعداد پذیرش آزمایشگاه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج پنجمین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۲ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اخذ لوح کیفیت آزمایشگاه

صفحه‌ها

اشتراک در آرشیواخبار آزمایشگاهی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳