بسته های آموزشی مراکزدرمانی ومعاونت درمان

بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۴۰۰

جهت دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۴۰۰ کلیک نمایید.

دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۸

جهت دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۸ کلیک نمایید.

برنامه آموزش مراکزدرمانی در سال ۱۳۹۷

جهت دریافت برنامه آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۷ کلیک نمایید.

اشتراک در بسته های آموزشی مراکزدرمانی ومعاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳