تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

نغییرات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

 ابلاغ تغییرات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت 

تغییرات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳