تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

ابلاغ تعرفه دندانپزشکی

ابلاغ تعرفه دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی

پیوست

پیوست

 

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳