تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

ابلاغ تعرفه کیف بهداشتی

ابلاغ تعرفه کیف بهداشتی

تعرفه کیف بهداشتی

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳