تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

ابلاغ تعرفه کیف بهداشتی

ابلاغ تعرفه کیف بهداشتی

تعرفه کیف بهداشتی

تعرفه خدمات شایع مطب در سال ۱۴۰۰

تعرفه خدمات شایع مطب در سال ۱۴۰۰

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳