سامانه ها آزمایشگاه

صدور پروانه ها

                                                           ثبت نام طرح (رشد)

                                                                                                                                            اداره فارغ التحصیلان (مشمولین طرح نیروی انسانی)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳