امور بیماری ها

فرم جدید معرفی بیماران ام اس

جهت دریافت فرم جدید معرفی بیماران ام اس کمیته دانشگاهی اینجا را کلیک نمائید.

دستورالعمل مدیریت مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

جهت دریافت دستورالعمل مدیریت مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان اینجا را کلیک نمایید. 

سند جامع پزشکی بازساختی و ژنتیک

جهت دریافت سند جامع پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران در سرطان اینجا را کلیک نمائید.

وبینار تدابیر درمانی در سکته حاد مغزی (۷۲۴)

به همت اداره بیماریها وبینار تدابیر مراقبتی در سکته حاد مغزی ۷۲۴ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ برگزار گردید

جهت دریافت اسلایدهای وبینار اینجا را کلیک کنید.

برگزاری وبینار زایمان فیزیولوریک

به همت اداره مامایی وبینارهای آموزشی (فیزیولوژی بارداری و خودکارآمدی مادر) و (زایمان فیزیولوژیک و انواع دیستوشی) در روزهای ۲۶ و ۲۹ بهمن ماه با همکاری اعضای محترم هیأت علمی گروه مامایی دانشکده مامایی برگزار گردید.

برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی

کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ با حضور معاون درمان و اعضای این کمیته در معاونت درمان برگزار گردید و در خصوص راهکارهای کاهش میزان سزارین بررسی انجام و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

قابل توجه کلیه بیمارستانهای دولتی ،خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ( ثبت سرطان )

لطفا  اطلاعات بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز خود را صرفا در قالب فرم اکسل تکمیل و به  (  اداره امور بیماریهای معاونت درمان /آدرس الکترونیکی : bimari_khas@mui.ac.ir) در اسرع وقت ارسال فرمایید.

فایل اکسل ثبت سرطان ۹۶ بیمارستانها

نامه معاونت درمان  ارسال شده به کلیه مراکز

نامه معاونت بهداشتی

صفحه‌ها

اشتراک در امور بیماری ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳