اخبار طرح تحول سلامت

برگزاری هفتمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه در سال ۹۸

هفتمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه در تاریخ ۷ دی ماه به ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم ستاد در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.پس از ارائه گزارش اجراء مصوبات قبلی ستاد توسط جناب آقای دکتر اشرفی،موارد دستور کار جلسه مطرح و مورد بررسی قرارگرفت و مصوبات لازم صادر شد

برگزاری ششمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه در سال ۹۸

ششمین جلسه ستاد تحول دانشگاه در تاریخ شنبه ۲ آذر ماه ۹۸ در دفتر ریاست دانشگاه به ریاست سرکار خانم دکتر چنگیز و اعضاء محترم برگزار گردید

در آغاز جلسه پس از تلاوت قرآن ، جناب آقای دکتر اشرفی (رئیس محترم دبیرخانه ستاد تحول ) به بررسی مصوبات قبلی پرداخته و در ادامه به موضات و دستور کار جلسه پرداخته شد . 

کارگروه تهیه پروتکل بخش های منتخب

پیرو اجرای بند ۷ صورتجلسه تحول نظام سلامت دانشگاه دومین جلسه کارگروه تهیه پروتکل بخش های منتخب در تاریخ سه شنبه ۲۱/۰۸/۹۸ در مرکز آموزشی درمانی امین باحضور روسا و مدیران چند مرکز آموزشی درمانی به ریاست آقای دکتر اشرفی برگزار گردید.

پنجمین جلسه نظام تحول سلامت دانشگاه در سال ۹۸

پنجمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۷/۰۱۳ شروع به کار نمود. درابتدا  جناب آقای دکتر اشرفی رئیس محترم دبیرخانه ستاد تحول سلامت به بررسی مصوات جلسه قبلی ستاد ودستور کاراین جلسه پرداختند. در ادامه جلسه در مورد بخش های VIP مراکز درمانی و ارائه راهکار مناسب جهت اصلاح فرآیند موجود  و کسورات بیمه های پایه در خصوص تجهیزات و دارو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مصوبات لازم صادر گردید.

جلسه تعیین تکلیف تامین تجهیزات مصرفی آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی الزهرا

با توجه به مصوبات چهارمین ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه جلسه تعیین تکلیف تامین تامین تجهیزات مصرفی آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی الزهرا که به بخش خصوصی واگذار گردیده در تاریخ پنجشنبه ۴ مهرماه ۹۸ به ریاست آقای دکتر اشرفی (رئیس دبیرخانه ستاد تحول ) و با حضور نمایندگان بیمه های پایه و مدیر و مسئول مالی مرکز آموزشی درمانی الزهرا و مدیرعامل شرکت بنیان توان جم برگزار گردید.

برگزاری چهارمین جلسه ستاد تحول سلامت در سال ۹۸

چهارمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۵/۰۵ شروع به کار نمود. درابتدا سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه موارد مطرح شده در همایش روسای دانشگاههای کشور در راستای طرح تحول نظام سلامت را بیان نموده و در ادامه جلسه جناب آقای دکتر اشرفی رئیس محترم دبیرخانه ستاد تحول سلامت به بررسی مصوات جلسه قبلی ستاد ودستور کاراین جلسه پرداختند.که موارد مطرح شده  شامل : مشکلات و موانع مراکز درمانی جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وبحث و تبادل نظر در خصوص راهکار مناسب جهت رفع مشکل ،راهکار مناسب جهت مدیریت خدمات آزمایشگاه در بیماران بستری و.......بود که مصوبات لازم مقرر گردید.

برگزاری سومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه

سومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۴/۰۱ شروع به کار نمود. در ادامه جلسه به بررسی دستور کارستاد شامل : مشکلات و موانع مراکز درمانی جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وبحث و تبادل نظر در خصوص راهکار مناسب جهت رفع مشکل ، منبع تامین مابه التفاوت هتلینگ تخت های دوتخته و سه تخته ، تعیین تکلیف هزینه اعزام بیمار با آمبولانس در مراکز درمانی و.............پرداخته شد و مصوبات لازم مقرر گردید.

برگزاری دومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه در سال ۹۸

دومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه امروز مورخ ۹۸/۰۳/۱۱ با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری شروع به کار نمود. در ادامه جلسه به بررسی دستور کارستاد شامل : مشکلات و موانع مراکز درمانی جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وبحث و تبادل نظر در خصوص راهکار مناسب جهت رفع مشکل ، بررسی تصویب پروتکل تجویز منطقی سیس پلاتین و بررسی و تصویب پروتکل برخورد با بیماران دوره پایانی و.............پرداخته شد و مصوبات لازم مقرر گردید.

 

 

اشتراک در اخبار طرح تحول سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳