معرفی مدیریت امور آزمایشگاهها

 مدیر امور آزمایشگاهها:  دکتر سینا مباشری زاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی

سمت: مدیر امور آزمایشگاهها

پست الکترونیک:mobasherizadeh@gmail.com

تلفن تماس:   ۳۶۶۳۰۸۴۲- ۰۳۱

معرفی پرسنل

 

 

شرح وظایف کلی مدیریت

 

 

اهداف کلی مدیریت امور آزمایشگاهها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳