واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

                                                                     

 

                                                                       

 

                                                               

 

                                                                                 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳