حوادث ترافیکی

لزوم ارسال هزینه های مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی به سامانه سپاس

ابلاغ لزوم ارسال هزینه های مصدومین سوانح و حوادث ترافیکی به سامانه سپاس

پیوست

صفحه‌ها

اشتراک در حوادث ترافیکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳