پرسش و پاسخ

پاسخ:
بخش خصوصی ملزم به عقد قرارداد با تعرفه دولتی نمیباشد . ولی بیمارستان باید درنظر داشته باشد که سعی کند با بخش دولتی و یا بخش خصوصی با تعرفه دولتی عقد قرارداد نماید چرا که منابع هر بیمارستان محدود میباشد و درصورت کسری بیمارستان وزارت کمکی برای جبران کسری نخواهد نمود و بیمارستان میبایست خود هزینه ها را پرداخت نماید چون از بیماران هم نمیتواند پولی دریافت کند​
پاسخ:
كليه خدمات ارائه شده به بيمار در صورتحساب بيمار در بيمارستان مبداء ثبت خواهد شد و پرداخت از بيمارستان مبداء به بيمارستان ارجاع شونده مطابق با عقد قرارداد مابين دو بيمارستان انجام می شود.​
پاسخ:
​پاسخ: خیر. هزینه بستری نوزاد منفک از پرونده مادر و تحت پوشش برنامه زایمان طبیعی نیست. چنانچه نوزاد نیازمند بستری باشد، بیمارستان باید با معرفی وی به بیمه پایه مربوطه ، زمینه بیمه شدن و برخورداری او را از برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری فراهم نماید.
پاسخ:
خیر چنین خدماتی که مغایر با سیاستهای افزایش جمعیت هستند مشمول طرح نمی باشند
پاسخ:
در پرداخت تعرفه تشويقي زايمان ، مقيم بودن متخصص (اعم از تمام وقت و غير تمام وقت )مد نظر است .اما سهم متخصص تمام وقت متفاوت از متخصص غير تمام وقت مي باشد
پاسخ:
هزینه همراه تحت پوشش برنامه ترویج رایمان طبیعی نمی باشد. ​\
پاسخ:
​اخذ امتیاز بر مبنای چک لیست هتلینگ که در حال حاضر در اختیار تیمهای ارزیاب بوده و در صورت تایید ستاد کشوری بر روی پرتال قرار خواهد گرفت.
پاسخ:
​در سال نخست مجزا از برنامه اعتبار بخشی بوده پس از آن در برنامه اعتبار بخشی ادغام خواهد شد.

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳