قابل توجه کلیه داوطلبین ه‍ئیت مدیره هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان اصفهان

جهت دریافت لیست نتایج اولیه شمارش آراء هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان اینجا کلیک نمایید .

با توجه به اتمام شمارش آراء هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان داوطلبین گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت لازم است ظرف مدت چهل و هشت ساعت بعد از انتشار این پست شکایت مکتوب خود را به دبیر خانه محترم هیئت نظارت واقع در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تقدیم نمایند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳