آموزش مداوم اداره پرستاری

کارگاه مراقبت‌های پرستاری در MI

کارگاه مراقبت های پرستاری در MI مورخ ۱۰ الی ۱۲ آذر ۹۷

جهت دریافت برنامه زمانبندی کارگاه اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به سهمیه بیمارستانها اینجا را کلیک نمایید.

کنفرانس مراقبت از بیماران دارای کاهش سطح هوشیاری: کما

کنفرانس یک روزه مراقبت از بیماران با کاهش سطح هوشیاری: کما مورخ ۲۲ آبان ۹۷

برنامه زمانبندی

سهمیه مراکز

کارگاه مراقبت‌های پرستاری در MI

در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های CCU، اداره پرستاری معاونت درمان کارگاه آموزش مداوم مراقبت‌های پرستاری در MI" را جهت پرستاران شاغل در بخش‌ مذکور در تاریخ های ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ برگزار نمود. هدف از برپایی این دوره آشنایی پرستاران شاغل در بخش های CCU در زمینه فیزیوپاتولوژی، آموزش تفسیر ECG، درمان، نکات مهم  دارو درمانی، تست های پاراکلنیک ، عوارض و مراقبت های پرستاری در MI بود.

کارگاه مراقبت های پرستاری در MI

پاورپوینت های مربوط به کارگاه مراقبت های پرستاری در MI مورخ ۲۸ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

 

خانم داوری : شماره ۱ - شماره ۲ - شماره ۳- شماره ۴ - شماره ۵ - شماره ۶

 

خانم خیراللهی: شماره ۱ - شماره ۲ - شماره ۳ - شماره ۴ - شماره ۵ 

 

خانم دکتر صادقی: شماره ۱ - شماره ۲- شماره ۳- شماره ۴ - شماره ۵- شماره ۶ 

 

کارگاه شش روزه مراقبت‌های پرستاری در ICU

در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و همچنین اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی، واحد اداره پرستاری معاونت درمان، دوره آموزشی تخصصی شش روزه مراقبت‌های پرستاری در ICUرا با حضور اساتید محترم دانشکده پزشکی و پرستاری- مامایی، جهت پرستاران شاغل در بخش‌های  ICUاز تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ مهر ماه در سالن کنفرانس معاونت درمان و بیمارستان الزهرا، با ۲۸ امتیاز آموزش مداوم برگزار نمود. 

کارگاه مراقبتهای پرستاری در NICU2

  جهت دریافت پاورپوینت مربوط به مبحث  مراقبت آغوشی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت پاورپوینت مربوط به مبحث اصول دارودهی و محاسبات دارویی در نوزادان اینجا را کلیک نمایید.

سمینار دو روزه مراقبت از بیماران با کاهش سطح هوشیاری (کما)

در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و همچنین اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی، اداره پرستاری معاونت درمان، دوره آموزش تخصصی دو روزه "مراقبت از بیماران با کاهش سطح هوشیاری (کما)"را با حضور اساتید محترم دانشکده پرستاری- مامایی، جهت پرستاران شاغل  در بخش‌های ICU از تاریخ ۲۵لغایت ۲۶شهریور ماه در محل  تالار اندیشه دانشکده پرستاری، با ۶/۲۵ امتیاز آموزش مداوم برگزار نمود. 

کارگاه مراقبتهای پرستاری در NICU1

جهت دریافت فایل مربوط به استانداردهای ساختار بخش NICU اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به PICC اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به مراقبت های تکاملی و وضعیت دهی در نوزادان اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به وضعیت دهی در نوزادان (۲) اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به چالش ها و استانداردهای رگ گیری در نوزادان اینجا را کلیک نمایید.

سمینار سه روزه مراقبت‌های پرستاری در اورژانس شهریور ۹۶

جهت دریافت فایل مربوط به اورژانس های شایع دیابت اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به تریاژ در اورژانس اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به برخورد با بیمار دچار مولتیپل تروما اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به مراقبت های پرستاری در نارسایی حاد تنفسی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به مراقبت های پرستاری در نارسایی حاد کلیوی اینجا را کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مربوط به مراقبت های پرستاری در سندروم حاد کرونری اینجا را کلیک نمایید.

سمینار سه روزه مراقبت‌های پرستاری در اورژانس

در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و همچنین اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی، اداره پرستاری معاونت درمان، دوره آموزش تخصصی سه روزه "مراقبت‌های پرستاری دراورژانس"را با حضور اساتید محترم دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری- مامایی، جهت پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس،از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ شهریور ماه در محل کلاس شماره ۹ دانشکده پرستاری، با ۸.۷۵ امتیاز آموزش مداوم برگزار نمود. 

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش مداوم اداره پرستاری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳