دستورالعمل ها و آیین نامه ها

فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات وسایل تشخیصی آزمایشگاهی (IVD)

فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات وسایل تشخیصی آزمایشگاهی (IVD)

دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و بازفراخوانی تجهیزات پزشکی

دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و بازفراخوانی تجهیزات پزشکی

ابلاغ بسته حمایتی بیماران خاص ، صعب العلاج ، پیوند اعضاء و سرطان

قابل توجه کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات به بیماران خاص ، صعب العلاج ، پیوند اعضاء و سرطان

نامه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

جهت دریافت بسته حمایتی اینجا را کلیک کنید .

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جهت دریافت دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی و سایر فرمها اینجا را کلیک کنید

اشتراک در دستورالعمل ها و آیین نامه  ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳