کمسیون پزشکی

دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و فایلهای کمیسیون پزشکی شهرستانها

جهت دریافت دستور العمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و فایلهای کمیسیون پزشکی شهرستانها اینجا را کلیک کنید

اشتراک در کمسیون پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳