اولین دوره آموزشی مقدماتی ۴ روزه روش تحقیق

اولین دوره آموزشی مقدماتی ۴ روزه روش تحقیق ویژه دانش آموختگان تغذیه شاغل در بیمارستان، در روزهای ۱۳ و ۲۰ مهر ماه ۹۶ با همکاری اساتید محترم دانشکده تغذیه اصفهان توسط اداره تغذیه بالینی معاونت درمان اصفهان برگزار می گردد.شرکت کنندگان در پایان این دوره می بایست یک پروپوزال طرح تحقیقاتی در حوزه کاری بیمارستان خود ارائه دهند.لازم به توضیح است ادامه کارگاه در آبان ماه با همکاری اساتید محترم گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت اصفهان برگزار خواهد شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳