بازدید سرپرست دانشگاه از معاونت درمان

ایشان در جمع بندی ضمن تشکر از زحمات گروهی حوزه های مختلف   بر روند تعاملات درون بخشی و برون سازمانی با نگرش استفاده از کلیه پتانسیل های موجود در بخش دولتی و خصوصی با محوریت کارگروهی تاکید کردند. در ادامه در ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی معاونت درمان حاضر و از روند ارایه خدمات و مداخلات نظارتی تیم mcmc  و سیستم مانیتورینگ اورژانس های مراکز درمانی و سامانه اعزام الکترونیکی  بعنوان تجربه برتر کشوری تقدیر و تشکر نمودند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳