نتايج تعيين محل تعهد خدمت پزشکان متخصص

نتايج تعيين محل تعهد خدمت پزشکان متخصص (متعهدين عام) اعلام شد. برای اطلاع از محل انجام خدمات مورد تعهد به سایت وزارت بهداشت لینک توزیع متخصص مراجعه فرمایید.behdasht.gov.ir 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳