راه های ارتباطی و پاسخگویی برنامه تحول نظام سلامت

 

 

 

 

تلفن پاسخگویی شبانه روزی ستاد هدایت

۶۶۳۳۳۶۶

 

 

 

تلفن گویای رسیدگی به شکایات معاونت درمان

۶۶۲۹۹۲۷

 

 

سامانه پیامکی

۳۰۰۰۷۵۱۱۵۱۱۵

 

 

پست الکترونیکی

treatment@mui.‎‎ac.‎‎ir

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳