برگزاری اولین جلسه کارگروه طب سنتی

اولین جلسه کارگروه طب سنتی با حضور تعدادی از اعضا کارگروه برگزار گردید.هدف از برگزاری این کارگروه برنامه ریزی در راستای آموزشهای عمومی و تخصصی پزشکان، پیراپزشکان، متخصصین و کلیه فعالین حوزه طب سنتی بود.مقرر گردید آموزش گام به گام جهت گروه هدف یاد شده در جلسات پی در پی برنامه ریزی و سیاستگذاری گردد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳