۴تا ۱۰ خرداد ماه هفته ملی بدون دخانیات گرامی باد. .

 

 

درباره روزجهانی وهفته ملی بدون دخانیات:

هر سال روز ۳۱ ماه می میلادی به عنوان روز جهانی بدون دخانیات در نظر گرفته می شود.

۴ تا ۱۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۳، هفته عاری از دخانیات نامگذاری شده که با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال خودمراقبتی، شعار این هفته « زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی »انتخاب شده است.

 

نامگذاری ایام این هفته به شرح زیراست؛

یکشنبه ۴ خرداد۱۳۹۳: دوری از دخانیات با خودمراقبتی

دوشنبه ۵ خرداد۱۳۹۳: جوانی عاری از دخانیات با خودمراقبتی

سه شنبه ۶ خرداد۱۳۹۳: خانواده و جامعه عاری از دخانیات با خودمراقبتی

چهارشنبه ۷ خرداد۱۳۹۳: قوانین کنترل دخانیات حامی خودمراقبتی

پنجشنبه ۸ خرداد۱۳۹۳: رهایی از دخانیات با خودمراقبتی

جمعه ۹ خرداد۱۳۹۳: فرهنگ و آموزه های دینی حامی زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی

شنبه ۱۰ خرداد۱۳۹۳: افزایش مالیات بر دخانیات برای کاهش مرگ و بیماری است.

 

         تهیه و تنظیم/ دکتر مرتجی

مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳