۱۵ الی۲۱ مهر ماه گراميداشت هفته جهانی کودک مبارک باد

 

 

شعار جهانی کودک در سال ۱۳۹۳ «سلام! من کودکم »     نامگذاري شد

 

حوادث يکی از مهمترين علل مرگ و معلوليت های کودکان ايرانی است. به منظور بهبود شرايط ايمنی کودکان بررسی علمی ميزان و علت وقوع حوادث کودکان و آموزش ها ی ارايه شده جهت پيشگيری از حوادث کودکان ضروری است.

 

 

بررسی مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد که کودکان زير ۵ سال بيشتر در معرض خطر حوادثی چون سوختگي ها، مسموميت و سقوط اند، در حاليکه ايمنی کودکان بزرگتر از ۵ سال بيشتر با تصادفات خيابانی به خطر می افتد.

 

           

مي توان گفت در صورت رعايت اصول اوليه ايمنی، بسياری از حوادث قابل پيشگيری هستند. به اين منظور بايد به کودکان خود بياموزيد که چگونه از خطرات و حوادث مربوط به خيابانها و زمين بازی دوری کرده و احتمال بروز حوادث و سوانح خانگی تا حد امکان کاهش يابد.

 

 

  تصادفات رانندگی مسئول اکثريت مرگ و ميرهاست. استفاده از وسايل حفاظتی داخل اتومبيل برای پيشگيری از مرگ و صدمات شديد در مواقع بروز تصادفات بسيار مؤثرند.

 

 

بررسی ها نشان می دهد که شرايط پرخطر محيطی عامل مهمی برای رخ دادن بسياری از حوادث کودکان است. آموزش های ايمنی مربوط به کودکان، از طريق مدرسه، والدين، کتاب ها و برنامه های تلويزيونی ارايه می شوند. والدين مهمترين منبع آموزش ايمنی کودکانند، در حالی که آنها رسانه های گروهی را بهترين منبع آموزش ايمنی کودکان برای خود مطرح می کنند.

 

 

همانطور که کودک بزرگتر می شود  نوع مراقبت ها نيز فرق می کند. به عنوان مثال در مورد يک کودک نوپا بايد مواظب پله ها و لبه های تيز بود ولی در کودکان بزرگتر بايد در مورد دوچرخه و خيابان نگران بود و اقدامات حفاظتی را به مورد اجرا گذاشت.

 

 

                                                   تهیه و تنظیم/ دکتر مرتجی 

                                       مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان           

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳