گرامی باد هفته نیروی انتظامی

نگاهبانان بیدار ، سپید نامان

 

ای سبزپوشان سپید دل، ای حماسه سازان پیروز، ای سنگرداران همیشه بیدار، ای نشان‏های سرافرازی بر دوش، آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست؛ شمایی که سینه در سینه و مشت در مشتْ در پهنای همه آبادی‏ها، در برابر طاغوتِ بیداد و ستم ایستاده‏اید و در مصاف با اهریمنان شب پرست، بر پیکره سیاه ظلم، تیر و تبر فرود آورده و بر ریشه فساد تیشه می‏کوبید.

 

ای رهروان راه عدالت، ای دلیر مردان، بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید و هم‏چون همیشه، به کار بهشتیِ پاسداری از ارزش‏های اسلام و انقلاب تداوم بخشید. ای سپیدنامان، کتاب وجودتان به شیرازه امن وامان خداوندی مستحکم و پابرجایْ و خروش مخلصانه شما، در بارگاه کبریایی مقبول و مأجور باد.

 

 

حماسه آفرینان

 

 

ای سربازان سرافراز راه قسط، امنیت در سایه تلاش شما طلوع می‏کند. عدالتْ وام‏دار بیداری شماست. با حضور ایثارگرانه‏تان، ظلمْ جرأت برآمدن ندارد. آرامش، هدیه‏ای الهی است که چشمان نگهبان شما به ارمغان می‏آورد. ای حماسه آفرینان بیداری، شجاعتْ گام‏های محکم‏تان را می‏ستاید. مقاومت از قامت بلندتان درس می‏آموزد و دلاوری بر دل‏هایتان بوسه می‏زند. ای آیه‏های روشن عدالت، بر سطر سطر کتاب زمانْ نام بلندتان جاودانه، و هفته‏ای که به پاس سپاس از همه کوشش‏های بی‏دریغ شما به نام « هفته نیروی انتظامی» نامیده‏اند، مبارک باد.

 

 

همه مسئول‏ند

 

 

نیروی انتظامی، مسئول قانونی مواجهه با جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان است، ولی این به معنای سلب مسئولیت مردم در قبال فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ چرا که در نظام الهی «مسئول» یعنی کسی که در برابر فکر، تصمیم و عملش مورد مؤاخذه و سؤال قرار گیرد؛ از این رو، دامنه مسئولیت از فرد تا سراسر جامعه گسترده است. در حکومت اسلامیْ انتقاد، اعتراض و هرآن چیزی که به حق باشد و خیرخواهانه؛ نه مخرّب، فتنه‏انگیز و کینه جویانه، وظیفه دینی همه مسلمانان است.

 

 

تفکر غلط «تو آن سوی جویی، من این سوی جوی» و بی‏اعتنایی مردم نسبت به اعمال هم‏دیگر، همانند کرم ساقه‏خواری است که به سمت ریشه پیش خواهد رفت و به تدریج، جامعه را به گرداب تباهی می‏کشاند. اگر همه مردم، خود را در مقابل تخلّفات دیگر افراد، مسئول دانسته و آن را تنها وظیفه نیروی انتظامی ندانند، جامعه از بسیاری از آفت‏ها وپلیدی‏ها زدوده می‏شود.

 

 

دفاع از ارزش‏های انقلاب

 

 

حاکمیت دین وارزش‏های الهی، آرزوی همیشگی مسلمانان آگاه و مصلحان دینی بوده است. این آرزو، در بهمن ۱۳۵۷ در لباس انقلاب شکوه‏مند اسلامی ایران و در پرتو خون هزاران شهید به باور نشست. بعد از انقلاب، ارزش‏ها و آرمان‏هایی جدید که ریشه در اندیشه‏های الهی داشت، پی‏ریزی شد و نهادها و ارگان‏های بسیاری پدید آمد که مشروعیت و مقبولیت خود را از ولایت فقیه که رهبر توان‏مند انقلاب و حاکم حکومت دینی است، برگرفته بودند.

 

 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‏گیری از این پشتوانه محکم، وظیفه خود می‏داند که هرگاه کیان انقلاب و حریم ولایت به مخاطره افتد، با اقتداری شایسته، پا به میدان گذاشته و در دفاع از همه ارزش‏ها و پاسداری از اعتقادات، از هرگونه جان‏فشانی دریغ نورزد. نیروی انتظامی به عنوان بازوی توان‏مند رهبر، رهنمودهای ایشان را سرفصل همه فعالیت‏های خود می‏داند.

 

 

    تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی

مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳