گرامیداشت هفته ملی جمعیت

 

همایش روز جهانی جمعیت با حضور رئیس مجلس و رئیس ثبت احوال برای نخستین بار در کشور برگزار می شود.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر هفته ملی جمعیت به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشورو با تصویب مجلس و به منظور

بررسی و تبادل نظر در خصوص تنظیم و کنترل جمعیت بر گزار می شود.

 

دبیر همایش هفته ملی جمعیت افزود: این همایش در راستای جهت گیری های نظام و به منظور کنترل جمعیتی آخرین شاخص ها برگزار می شود.

 

وی میانگین جمعیت کشور را ۸۰ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: ۲۳ درصد این افراد زیر ۱۵ سال،  ۳۱ درصد ۱۵ تا ۲۹سال و ۴۰ درصد

جامعه را افراد میان سال و مابقی کهنسال هستنداگر به طور میانگین هر خانوار ۲ الی ۳ فرزند داشته باشند می توان به میانگین قابل

توجهی در خصوص کنترل جمعیت دست یافت .

 

 
او با بیان اینکه پارسال ۲/۳ درصد افزایش ولادت داشته ایم گفت: در این مدت یک میلیون و پانصد ولادت ثبت کرده ایم دبیر همایش

هفته ملی جمعیت،  تاکید بر امر ازدواج، تحیکم نهاد های خانواده با استفاده از نهادهای مشاوره ای و توانمند سازی جوانان در امر

اشتغال برای ورود به محیط کار را از مهم ترین عوامل کنترل و افزایش جمعیت اعلام کرد .

 

 

    تهیه و تنظیم / دکتر شهین مرتجی

مسئول امور فرهنگی / معاونت درمان اصفهان.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳