کمیسیون طرح

اولین کمسیون طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل زمستان۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل می رساند جهت ثبت نام در اولین کمیسیون  فصل زمستان سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

کمیسیون طرح رشته های اختیاری( رادیوتراپی و فیزیک پزشکی) فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح رشته های پرتودرمانی و فیزیک پزشکی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل پاییز۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل می رساند جهت ثبت نام در دومین کمیسیون اضطراری فصل پاییز سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

اولین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل پاییز۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام دراولین کمیسیون  اضطراری فصل پاییز سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

اولین کمسیون طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل پاییز۱۴۰۰

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام دراولین کمیسیون  فصل پاییز سال ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

فراخوان جذب مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح) برای رشته فناوری اطلاعات سلامت

داوطلبان ثبت نام طرح اختیاری رشته فناوری اطلاعات سلامت برای آگاهی از مکان های مورد نیاز اینجا کلیک کنند.

اولین کمسیون طرح رشته های اختیاری ( بینایی سنجی ،کاردرمانی،فیزیوتراپی،ارتوپدی فنی وشنوایی سنجی) پاییز وزمستان ۱۴۰۰

قابل توجه متقاضیان طرح رشته های اختیاری ، جهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ به ادامه مطلب مراجعه نمایند

صفحه‌ها

اشتراک در کمیسیون طرح

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳