کمیسیون طرح رشته پرستاری

کمیسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل بهار سال ۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری فصل بهار سال ۱۳۹۶ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل زمستان سال ۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اولین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل زمستان سال ۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دومین کمسیون طرح رشته های اختیاری ( فیزیوتراپی ) - زمستان سال ۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری ( رشته فیزیوتراپی ) میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون طرح رشته های اختیاری فصل زمستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اشتراک در کمیسیون طرح رشته پرستاری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳