کمیسیون طرح رشته مامایی

فرم تعهد جهت گذراندن خدمت طرح

جهت دریافت فرم تعهد گذراندن خدمت طرح اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فرم تعهد تحصیلی اینجا را کلیک کنید

نتایج کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۸ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۸ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیازبندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد. جهت مشاهده نتایج اینجارا کلیک کنید. لطفا به توضیحات انتهای فایل ضمیمه توجه فرمایید.

 

فرم تعهد و تعیین محل خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

فرم تعهد پذیرش در مقاطع بالاتر

 

نتایج کمیسیون طرح فصل بهار ۹۸ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون طرح فصل بهار ۹۸ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیازبندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد. جهت مشاهده نتایج اینجارا کلیک کنید. لطفا به توضیحات انتهای فایل ضمیمه توجه فرمایید.

 

فرم تعهد و تعیین محل خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

فرم تعهد پذیرش در مقاطع بالاتر

 

نتایج کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۷ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۷ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیازبندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد . جهت مشاهده نتایج اینجا را کلیک کنید. لطفا به توضیحات انتهای فایل ضمیمه توجه فرمایید.

فرم تعهد و تعیین محل خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

فرم تعهد پذیرش در مقاطع بالاتر

نتایج کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۶ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۶ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیازبندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد . جهت مشاهده نتایج اینجا را کلیک کنید. لطفا به توضیحات انتهای فایل ضمیمه توجه فرمایید.

 فرم تعهد و تعیین محل خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

فرم تعهد پذیرش در مقاطع بالاتر

برگزاری کمیسیون طرح اختیاری رشته مامایی زمستان ۹۶

تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی کارشناسی مامایی جهت کمیسیون طرح فصل زمستان از روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۱/۹۶ ساعت ۱۲ ظهر آغاز و تا پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۶ می باشد.خواهشمند است از حضور و تماس غیر ضروری خودداری فرمایید.

نتایج کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۶ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون  طرح فصل تابستان ۹۶ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیازبندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد .

جهت مشاهده نتایج اینجا را کلیک کنید. لطفا به توضیحات انتهای فایل ضمیمه توجه فرمایید.

فرم تعهد و تعیین محل خدمت

فرم تعهد قبولی مقاطع تحصیلی بالاتر

برگزاری کمیسیون طرح اختیاری رشته مامایی تابستان ۹۶

تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی کارشناسی مامایی جهت کمیسیون طرح فصل تابستان از روز شنبه مورخ ۲۵/۶/۹۶ ساعت ۱۳ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱/۷/۹۶ می باشد.خواهشمند است از حضور و تماس غیر ضروری خوداری فرمایید

صفحه‌ها

اشتراک در کمیسیون طرح رشته مامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳