کمیته درمان

comite_62ششمین جلسه کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با  مواد مخدر در  تاریخ

۹۱/۱۰/۱۸ با حضور معاون درمان و قائم مقام حوزه درمان وسایر اعضاء در این معاونت تشکیل گردید.پس از قرائت صورتجلسه قبلی درخصوص دستور جلسه بحث وتبادل نظر انجام گرفت.

comite_63

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳