کمیته مدیریت خطا و خطر

به منظور اصلاح فرایندهای ارائه خدمات به بیماران کمیته مدیریت خطا و خطر معاونت درمان در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ در محل معاونت با حضور قائم مقام محترم معاون درمان،  مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی،  مدیریت نظارت و اعتباربخشی، رییس اداره ارتقاء خدمات درمانی و حاکمیت بالینی، پزشکان معتمد معاونت درمان و کادر درمانی مرتبط با پرونده بیمار فوتی مورد بررسی برگزار شد. در این جلسه فرایند مراقبت از بیمار و نواقص موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تذکرات لازم و پیشنهادات اصلاحی مطرح شد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳