قابل توجه کلیه بیمارستانهای دولتی ،خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان( دستورالعمل مراقبت ، تشخیص و مقابله با کرونا ویروس )

نامه معاونت درمان

نامه معاونت بهداشتی

جهت دریافت فایل دستورالعمل مراقبت ، تشخیص و مقابله  با کرونا ویروس اینجا را کلیک کنید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳