کتابخانه ی الکترونیکی اداره مامایی

بسته های آموزشی برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

در راستای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر جهت دریافت بسته های آموزشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل کتاب مراقبت از کسانی که دوستشان داریم(ویژه والدین)

جهت دریافت فایل کتاب مراقبت از کسانی که دوستشان داریم(ویژه والدین) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل کتاب راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان

جهت دریافت فایل کتاب راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

بسته خدمتی احیاء نوزاد

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه ی الکترونیکی اداره مامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳