چشم انداز

 

چشم انداز :

ما برآنیم که با استفاده از نیروهای توانمند و استفاده از ظرفیت های  موجود و رعایت استاندارهای آموزشی در استان بهترین  و مطرح در کشور باشیم.

 

رسالت :

واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد با هدف  ارتقاء سلامت آحاد جامعه  و رضایتمندی خدمت گیرندگان  از طریق توانمند سازی کارکنان  و بیماران با رویکرد آموزش مبتنی بر نیازسنجی و متکی بر شواهد نسبت به سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش های اثربخش گام بردارد.

 

ارزش ها:

تکریم ارباب رجوع

احترام به حقوق کارکنان

مسئولیت پذیری در یادگیری

نظم و انضباط

نوآوری و یادگیری

نشاط ،همدلی وصداقت

 

 

واحد آموزش معاونت درمان  با اتخاذ استراتژی انسان سالم جامعه سالم ،  در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از طریق آموزش و توانمند سازی کارکنان و بیماران گام بر می دارد و در این راستا با برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر عملکرد متولیان آموزش در مراکز درمانی  در جهت افزایش رضایتمندی گیرندگان  و دهندگان خدمت تلاش می کند

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳