پیوند اعضا:(مدارک لازم جهت معرفی نامه برای دارو،تشکیل پرونده،بیمه،اتباع خارجی)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳