پیام هفته دوم اسفند ماه (به یاد آقا امام زمان )

 z172 kj 2
 
ای لحظه هاي دلتنگ
اي سبز تر از بهار ، برگرد، بيا اي معني انتظار ،برگرد ، بيااين كوچه بدون تو پر از دلتنگي ستآرامش بي شمار ،برگرد ،بيا
 
باز هم دلتنگي!                  باز هم دلتنگي!                                    
باز هم دلتنگي بي آنكه خواسته باشم!
چيزي در تار و پود وجودم به تپش افتاده است و پيوسته نگاهم را در دور دست هاي خدا جاري مي كندمي خواهم ابر باشم و بر خودم و گور لحظه هايي كه بي اميد مي گذرند ببارم .
اما باد هاي سرگردان مي خواهند ذره ذره ام كنندوحتي اجازه ام نمي دهندتا ترانه هاي رُستن را تلاوت كنم
 
«الهي عظم البلاء و برح الخفاء و انكشف الغطاءو النقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و اليك المشتكي و عليك المعول في شده و الرخاء...»*
 
خدايا!
با اين درد ها و مصيبت چه كنم؟چگونه بيچارگي خويش را از نگاه هاي نا محرم به دور دارم؟چه وقت فرشته ي اميدم را از كهكشان مرادها،به باغ سبز نيازم رهنمون مي شوي و چه وقت در هاي كشور محبتت را به رويم مي گشايي؟
الهي!
زمين ديگر جاي ماندن نيست.تنگِ تنگ شده است.هميشه با خودم مي گويم:اكنون وقت پرواز است،بايد پريد،بايد به آسمان رسيد؛اما همين كه آماده پرواز مي شوم، ميبينم حتي روزنه هاي آسمان روشنايي و راه عروج خويش را از من دريغ مي دارند.
خدايا!جز تو از كه مي توان چشم ياري داشت؟
 
«اكفياني فانكما كافيان و انصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان!»*
 
با اين لحظه ها،با اين لحظه هاي دلتنگ چه كنم؟لحظه هايي كه مونسم شده اند،با من مي خوابند،با من بيدار مي شوند،            با من راه مي روند،                                  با من مي نشينند                                
و با من دلتنگي هايشان را به زبان مي آورند                                                                                      
  با اين لحظه ها چه كنم؟
 
آي لحظه ها!
آي لحظه هايي كه دلتنگ مي آييدو دلتنگ مي گذريد!با من،با من بگوييد،به كدامين گناه بار دلتنگيتان را بر دوش احساساتم مي گذاريد؟
به كدامين گناه ،در هاي آسمان را به روي بال پروازم بسته ايد؟به كدامين گناه؟!                                   ***تهیه وتنظیم /دکتر مرتجیمسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳