وبینار تازه های پرستاری در دیالیز

به منظور توانمندسازی پرستاران بخش های دیالیز استان وبینار مراقبت پرستاری در افزایش کفایت دیالیز به همت اداره بیماریها و دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ ۹ دیماه سال ۱۴۰۰ برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳