تعرفه ها

تعرفه های خدمات درمانی مطب و درمانگاههای خصوصی در سال ۹۵

 تعرفه های خدمات درمانی مطب و درمانگاههای خصوصی در سال ۹۵ ابلاغ گردید .

دریافت فایل 

تعرفه اعمال جراحی گلوبال

 با توجه به نامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۲۸/۴/۹۵ معاون محترم درمان وزارت متبوع ، به اطلاع می رساند تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۵ ابلاغ گردید.

دریافت تعرفه اعمال جراحی گلوبال

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ، عمومی غیر دولتی ، خصوصی و خیریه سال ۱۳۹۵

با توجه به نامه شماره ۸۸۲۹ مورخ ۲۲/۳/۹۵ معاون محترم درمان وزارت متبوع ، به اطلاع می رساند تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ، عمومی غیر دولتی ، خصوصی و خیریه سال ۱۳۹۵ ابلاغ گردید .

دریافت فایل تعرفه های بخش خصوصی

دریافت فایل تعرفه های بخش عمومی غیردولتی

دریافت فایل تعرفه های بخش دولتی

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳