هشتاد و هشتمین کمیته مدیریت خطاوخطر

img_43658 هشتاد و هشتمین جلسه کمیته مدیریت خطاوخطر(مرگ و میر بیماران اورژانسی) با حضورمعاون درمان،

معاون محترم درمان دانشکده پزشکی، معاون محترم  آموزشی گروه پزشکی قانونی و مسمومیتها، معاون محترم فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان، اعضای محترم هئیت علمی عضو کمیته، رییس اداره پرستاری و تعدادی از کارشناسان اداره نظارت از ساعت۱۲:۳۰ لغایت ۱۴:۴۵مورخ۱۹/۱۰/۹۱ در محل سالن کنفرانس معاون درمان برگزار گردید.
 img_436521

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳