نظرسنجی دوره های آموزشی برگزارشده توسط معاونت درمان(آموزش کار با نرم افزارهای آماری ۲)

فراگیر محترم از آنجا که ارزشیابی هر برنامه آموزشی از دیدگاه شرکت کنندگان اهمیت زیادی در شناخت مسائل و نارسائی های آن دارد و به طراحان برنامه کمک می کند تا در برنامه بعدی مشکلات را مرتفع نمایند، لذا خواهشمند است با دقت نظر و بذل توجه به سوالات زیر پاسخ دهیدا

آموزش کار با نرم افزارهای آماری ۲

 

مهلت ارسال نظرسنجی:از ۲۰ مهرماه تا ۲۴ مهرماه ( دوره در تاریخ ۱۹ و تکرار آن ۲۱ مهر می باشد)

 
 

 

مشخصات پاسخگو
نظرسنجی درموردجلسه
نظرسنجی درموردسخنران
نظرسنجی درموردسخنران

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳