نتایج کمیسیون طرح رشته ی علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرحنتایج کمیسیون طرح رشته ی علوم آزمایشگاهی نتایج کمیسیون  طرح رشته ی علوم آزمایشگاهی پس از

بررسی پرونده ها و امتیازبندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید. لطفا" به توضیحات  فایل ضمیمه توجه فرمائید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳