نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

a72611نتایج کمیسیون  طرح رشته های اجباری (اتاق عمل,هوشبری) پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس

اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید. لطفا" به توضیحات  فایل ضمیمه توجه فرمائید .
نتایج کمیسیون طرح رشته اجباری پرستاری۲۴/۱۰/۹۱اعلام می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳