نتایج کمسیون طرح رشته رادیولوژی

125نتایج کمسیون طرح زمستان ۹۱ رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی شرکت کنندگان اعلام

شد.جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.
مشاهده اسامی پذیرفته شدگان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳