معرفی واحد

 

سرپرست واحد :

 

نام ونام خانوادگی : دکتر فاطمه نوش مهر

سمت : سرپرست واحد نظارت بر خدمات سرپايی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شرح وظایف : برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت بر کلیه امور واحد نظارت بر خدمات سرپایی

 

 

كارشناسان واحد :

 

نام ونام خانوادگی :مهدی مالکی

سمت :کارشناس نظارت بر خدمات سرپایی

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرح وظایف :

۱-     امور مربوط به مطب پزشكان

۲-    امور مربوط به واحد تزریقات و پانسمان

۳-    امور مربوط به سلامتکده هاي طب سنتی

۴-    امور مربوط به مراكز ارتوپدي فني

۵-    امور مربوط به مراكز جامع توانبخشي

۶-    امور مربوط به طب ورزشی و طب فيزيكي

۷-    امور مربوط به طب مكمل و طب سنتي ( حجامت ، فصد و ... ) در مطب

۸-    امور مربوط به ماساژ درماني

۹-    مداخله دردرمان ( در امور مرتبط )

۱۰-  واگذاری ( در امور مرتبط )

 

نام ونام خانوادگی :بنفشه محمدقاسمی

سمت :کارشناس نظارت بر خدمات سرپايي

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی

 شرح وظایف :

۱-     امور مربوط به مراکز ارائه خدمات و مراقبتهای  بالینی در منزل ( home visit)

۲-    امور مربوط به مراکز درمان با اکسیژن هایپربار

۳-    امور مربوط به موسسات ساخت و فروش عينك طبي

۴-    امور مربوط به موسسات فيزيوتراپي

۵-    امور مربوط به دفاتر كار تغذیه

۶-    امور مربوط به دفاتر كار گفتاردرمانی

۷-    امور مربوط به دفاتر كار شنوایی شناسي

۸-    امور مربوط به دفاتر كار کاردرمانی

۹-    امور مربوط به دفاتر كار بينايي سنجي

۱۰-  امور مربوط به دفاتر كار كايرو پراكتيك

۱۱-  مداخله دردرمان ( در امور مرتبط )

۱۲-واگذاری ( در امور مرتبط )

۱۳-رابط آموزش

 

نام ونام خانوادگی :نغمه سادات دهدشتی

سمت :کارشناس نظارت بر خدمات سرپايي

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۱-     امور مربوط به درمانگاههای شبانه روزی عمومی ( درمانگاه شبانه روزی اطفال و ... )

۲-    امور مربوط به مراکز طب کار

۳-    امور مربوط به مراکز پیشگیری و ارتقا سلامت

۴-    امور مربوط به انرژی درمانی

۵-    امور مربوط به هوميوپاتي

۶-    امور مربوط به تست ورزش

۷-    امور مربوط به وازکتومی و توبكتومي ( شکایات و ... )

۸-    امور مربوط به فتوتراپي

۹-    امور مربوط به هيدروتراپي

۱۰-  مداخله دردرمان ( در امور مرتبط )

۱۱-  واگذاری ( در امور مرتبط )

 

نام ونام خانوادگی :لاله مدحج

سمت :کارشناس نظارت بر خدمات سرپايي

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاري

۱-     امور مربوط به درمانگاههای تخصصی ( تخصصی غیر تهاجمی قلب ، دیابت ، داخلی ،  تخصصی چشم ، چند تخصصی درد ، چند تخصصی مغز و اعصاب و روان ، تخصصی پوست و مو ، تخصصی ایمونولوژی و آلرژی  و ... )

۲-    امور مربوط به كموتراپي

۳-    امور مربوط به آندوسكوپي و كولونوسكوپي

۴-    امور مربوط به اسپيرومتري

۵-    امور مربوط به پوست و مو (( اقدامات جراحی ، اقدامات تزریقی ، اقدامات درمانی بر اساس دستگاههای لیزر )

۶-    امور مربوط به طب سوزني

۷-    امور مربوط به موسيقي درماني

۸-    امور مربوط به  EKG - EEG – ECO – EMG

۹-    امور مربوط به نوروفيدبك و بيوفيدبك

۱۰-  مداخله دردرمان ( در امور مرتبط )

۱۱-  واگذاری ( در امور مرتبط )

 


 

رسالت واحد نظارت بر خدمات سرپایی :

 

     ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در بخش های درمان سرپایی به منظور افزایش رضایتمندی مراجعه کنندگان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی

 

شرح وظایف واحد نظارت بر خدمات سرپایی :

۱-     کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از مقامات مافوق

۲-   تعیین سیاستها و اهداف اختصاصی واحد و برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در قالب اهداف واحد

۳-   نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مورد عمل وزارت متبوع توسط مراکز پزشکی خصوصی

۴-    نظارت بر عملکرد پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و غیره و رفع مشکلات و نواقص آنها

۵-   ارزشیابی مراکز درمان سرپایی خصوصی و ...

۶-   جلوگیری از فعالیت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی در کلیه حرف پزشکی و یا موسسات غیر مجاز پزشکی از طریق معرفی به واحد امور حقوقی معاونت درمان

۷-   تهیه آمار و گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات مافوق

۸-   تائید سوابق کاری پزشکان و پیراپزشکان

۹-    نظارت و کنترل موثر و مستمر در مورد ارائه خدمات صحیح و رعایت مقررات و ضوابط بهداشت و درمان در کلیه مراکز درمان سرپایی ( طبق چک لیست های موجود )

۱۰-  پیگیری نواقص مشهود تا رفع کامل بر حسب امکانات و شرایط مختلف به صورت حضوری یا مکاتبه ای بر اساس چارت بازرسی و پیگیری

۱۱-  تائید محل مطب و دفاتر کار بنا به درخواست متقاضیان

۱۲-رسیدگی سریع به شکایات واصله و تخلفات پزشکان و مراکز درمان سرپایی و  اعتراضات شهروندان و یا گزارشات نهادهای انقلابی و یا حسب الامر مسئولین مافوق در خصوص ارائه خدمات و یا غیراصولی بودن مکانی مراکز درمانی و سایر موارد تخلف از ضوابط و مقررات و ارجاع نتیجه به واحد امور حقوقی معاونت درمان

۱۳-بررسی صلاحیت مسئولین فنی و یا سایر پرسنل شاغل از نظر دارا بودن مجوز قانونی در مطبها و موسسات درمانی در حین بازدید یا دریافت گزارشات حضوری و کتبی از شهروندان

۱۴-ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی که از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی استان لازم الاجراست به واحدهای درمانی تحت نظارت اعم از دولتی ، خصوصی ، خیریه و شبکه های بهداشت و درمان تابعه

۱۵-اظهار نظر یا معرفی مطبها و موسسات درمانی که در اثر حسن اجرای خدمت به بیماران و رعایت کلیه مقررات شایسته تقدیر می باشند به مسئولین ذیربط

۱۶-ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده در جهت بهینه سازی امر نظارت بر مطبها و مراکز درمان سرپایی

۱۷-گزارش مشکلات و کمبودهای موجود ( پرسنل ، امکانات و ... )

۱۸-نظارت کلی بر عملکرد واحدهای تابعه در شهرستانها و پیگیری رفع مشکلات و نواقصات آنها

۱۹-تهیه و استانداردسازی چک لیستهای جدید در مورد حرف پزشکی تحت پوشش واحد مطبها

۲۰-تهیه جداول و نمودارهای آماری و عملکردی

۲۱-تشکیل جلسات و سمینارهای آموزشی برای معاونین درمان و کارشناسان نظارت بر درمان شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش به منظور تبادل نظر و توجیه نحوه نظارت مطلوب

۲۲-ارتباط علمی ، فرهنگی با دانشکده های مختلف و گروههای آموزشی جهت افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات پزشکی و انطباق آن با آخرین یافته های علمی و استانداردهای بهداشتی درمانی

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳