مسؤل امور فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر شهین مرتجی

 

 مدرک تحصیلی : لیسانس _آمار ریاضی ،

 

فوق لیسانس _ مدیریت پرسنل ، اداری ،صنعتی (M.P.M)

 

دارای دکترای مدیریت بیمارستانی  (PH.D)   

 

 محل اخذ مدرک :  کشور هندوستان ،دانشگاه پونا

 

  پست سازمانی :  کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 

سمت :مسؤل امور فرهنگی معاونت درمان

 

      مدرس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

 

   نماینده امور بانوان در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳