مراکز طرف قرارداد خانه کارگر

جهت مشاهده و اطلاع از مراکز طرف قرارداد خانه کارگر استان اصفهان برروی عکسها کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳