مدیریت اقتصاد درمان استانداردها و فناوری سلامت

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر:دکترعلی اشرفی

مدرک تحصیلی:پزشک

سمت: سرپرست   مدیریت اقتصاد درمان استانداردها   و فناوری سلامت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:

 

 

 

 

-

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳