مدیریت اقتصاد درمان استانداردها و فناوری سلامت

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر:دکترمحمد رضا رضایتمند

مدرک تحصیلی:دکترای اقتصاد سلامت

سمت:   مدیر اقتصاد درمان، استانداردها   و فناوری های سلامت

پست الکترونیک:

تلفن تماس:

 

 

 

 

-

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳