قابل توجه متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان سال ۱۳۹۹

به منظور پیوستن به پیام رسان  whatsapp جهت اطلاع رسانی به متخصصین مشمول تعهدات خدمات قانونی استان اصفهان از طریق لینک زیر اقدام نمایید     https://chat.whatsapp.com/EUDiU9o1LS27q1lyqDamgY

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳