فهرست منابع مورد نیاز جهت استفاده در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

جهت دریافت فایل منابع اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳