فرم تداوم طرح جهت متقاضیان دارای گواهی پایان طرح

 

جهت ثبت نام تداوم  خدمت قانون پزشکان وپیراپزشکان ،فرم درخواست تداوم طرح را تکمیل ودر قسمت سایر مدارک بارگزاری نمایید.

جهت دریافت فرم درخواست اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳